Chogall's Story

The 3rd Instagram anniversary celebration

Krásny deň prajem, tu je Cho’gall. … Človek, ktorý pre Vás s láskou vytvára tieto príbehy. Dnes oslavujem 3 výročie na Instagrame a pri tejto príležitosti, sme sa rozhodli, že našim príbehom dáme značku a to všetko okolo toho. Nakoniec už bolo na čase. Dúfame, že sa vám to bude páčiť a užite si oslavu s našimi a vašim hrdinami …

Wishing you a great day, Cho’gall is here… This man creates this stories for you with love. Today, we celebrate 3-year-Instagram anniversary and we decided to give a new mark to our stories and all things about it. Anyway, it was just about time. We hope you will like it, so enjoy this party with your and our heroes…